A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

墨西哥临时总统_罗慕洛·迪亚斯·德·拉·维加简介

时间: 2016-10-12 热度:

罗慕洛·迪亚斯·德·拉·维加,将军。1855年9月12日至10月3日任墨西哥临时总统,保守派。

罗慕洛·迪亚斯·德·拉·维加相关专题

罗慕洛·迪亚斯·德·拉·维加最新消息

罗慕洛·迪亚斯·德·拉·维加图片

返回顶部