A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

足球运动员_武汉卓尔队队员_原国青队队员_姚翰林简介

时间: 2016-10-12 热度:

足球运动员_武汉卓尔队队员_原国青队队员_姚翰林简介

姚翰林司职中场,现效力中超武汉卓尔队。曾入选过国青队和国奥集训队,技术出色、爆发力好、速度快是姚翰林的特点。

姚翰林相关专题

姚翰林最新消息

姚翰林图片

返回顶部