A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

职业编剧金国栋 金国栋作家 果冻金国栋 金国栋简介

时间: 2016-10-12 热度:

职业编剧金国栋 金国栋作家 果冻金国栋 金国栋简介

金国栋,笔名唐木,是职业编剧,作家。1988年生,昵称果冻,出生于浙江台州,毕业于上海戏剧学院戏剧影视文学系,现居上海。

金国栋相关专题

金国栋最新消息

金国栋图片

返回顶部