A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

金庸小说《射雕英雄传》人物_杨康父亲_名将杨再兴之后_包惜弱丈夫_杨铁心简介

时间: 2016-10-12 热度:

金庸小说《射雕英雄传》人物_杨康父亲_名将杨再兴之后_包惜弱丈夫_杨铁心简介

杨铁心,金庸小说《射雕英雄传》中的人物之一,名将杨再兴之后,住在牛家村,因被完颜洪烈所害,流落江湖多年后,找到包惜弱。俩人死在了一起。

杨铁心相关专题

杨铁心最新消息

杨铁心图片

返回顶部