A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

《仙剑奇侠传》人物_蜀山七圣之一_蜀山派高阶弟子_罡斩长老徒弟_铁笔简介

时间: 2016-10-12 热度:

《仙剑奇侠传》人物_蜀山七圣之一_蜀山派高阶弟子_罡斩长老徒弟_铁笔简介

铁笔,系列单机游戏仙剑奇侠传》角色之一,登场于《仙剑奇侠传五》、《仙剑奇侠传五前传》。

罡斩长老(谢沧行)的徒弟。原是蜀山派高阶弟子,经历魔教攻击锁妖塔之乱、谢沧行牺牲,成为蜀山七圣之一。洒脱、豪放不羁。

铁笔相关专题

铁笔最新消息

铁笔图片

返回顶部