A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

大学士鄂尔泰从子_清朝大臣_鄂乐舜简介

时间: 2016-10-12 热度:

大学士鄂尔泰从子_清朝大臣_鄂乐舜简介

鄂乐舜(?—1749)西林觉罗氏,初名鄂敏,满洲镶蓝旗人,大学士鄂尔泰从子,清朝大臣。雍正八年进士,改庶吉士,授编修。出为江西瑞州知府,累迁湖北使。命更名鄂乐舜。上以定拟失当,擢富勒浑布政使,逮鄂乐舜至京师,赐自尽。

鄂乐舜相关专题

鄂乐舜最新消息

鄂乐舜图片

返回顶部