A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

电视剧《步步惊心》人物_郭珍霓饰演_十三阿哥妻子_承欢母亲_绿芜简介

时间: 2016-10-12 热度:

电视剧《步步惊心》人物_郭珍霓饰演_十三阿哥妻子_承欢母亲_绿芜简介

绿芜是电视剧步步惊心》中的人物,由郭珍霓饰演。

知书识礼,有情有义,与十三阿哥生女承欢,后投河自尽。

绿芜相关专题

绿芜最新消息

绿芜图片

返回顶部