A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

匈牙利化学家_柏林大学毕业生_弗赖堡大学毕业生_海维西简介

时间: 2016-10-13 热度:

匈牙利化学家_柏林大学毕业生_弗赖堡大学毕业生_海维西简介

海维西(GeorgeHevesy),匈牙利化学家,1885年8月1日生于布达佩斯。海维西曾就读于柏林大学和弗赖堡大学。

海维西相关专题

海维西最新消息

海维西图片

返回顶部