A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

塞内加尔总理_金吉内奥市市长_苏莱曼·恩德内·恩迪亚耶简介

时间: 2016-10-13 热度:

苏莱曼·恩德内·恩迪亚耶(Souleymane Ndéné Ndiaye),塞内加尔总理,律师,2009年4月30日就职。1958年8月6日生于塞内加尔考拉克市,2002年任金吉内奥市市长,2005年后曾任塞公民服务和劳动部长以及海事经济部长直至2007年。

苏莱曼·恩德内·恩迪亚耶相关专题

苏莱曼·恩德内·恩迪亚耶最新消息

苏莱曼·恩德内·恩迪亚耶图片

返回顶部