A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

日本宪法学者芦部信喜 芦部信喜简介

时间: 2016-10-13 热度:

日本宪法学者芦部信喜 芦部信喜简介

日本宪法学者。生于长野县驹根市。是日本宪法学界的代表性人物。

芦部信喜相关专题

芦部信喜最新消息

芦部信喜图片

返回顶部