A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

万丹如简介 万丹如个人资料

时间: 2016-10-13 热度:

万丹如,女。山东东平西卷棚人。1936年参加中华民族解放先锋队。1938年入延安抗大学习。同年加入中国共产党

万丹如相关专题

万丹如最新消息

万丹如图片

返回顶部