A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

玉米育种学家李竞雄 农业教育家李竞雄 李竞雄简介

时间: 2016-10-14 热度:

玉米育种学家李竞雄 农业教育家李竞雄 李竞雄简介

李竞雄(1913.10.20—1997.6.28),著名植物细胞遗传学家、玉米育种学家,农业教育家

李竞雄相关专题

李竞雄最新消息

李竞雄图片

返回顶部