A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

刘惠芳武昌盲瞽女校 刘惠芳简介

时间: 2016-10-14 热度:

(1910~1972)刘惠芳,女。湖北孝感人。早年就读于武昌华中大学。以后任教于武昌盲瞽女校。武昌瞽目女校是1919年12月8日由美籍瑞典人传教士艾瑞英创办的,设在武昌大朝街。艾氏任校长,初办仅有学生4人,教师1人,后来学生增加到50人。抗日战争期间,学校仍留武汉

刘惠芳相关专题

刘惠芳最新消息

刘惠芳图片

返回顶部