A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

明代中期大臣_礼部尚书_东阁大学士_李廷机简介

时间: 2016-10-14 热度:

明代中期大臣_礼部尚书_东阁大学士_李廷机简介

李廷机(1542年-1616年) ,字尔张,号九我,明代中期大臣。明代晋江新门外浮桥(今属鲤城区)人。嘉靖二十一年生,万历四十四年(公元1616年)卒。少贫励学,1570年举顺天乡试解元,万历十一年会元、榜眼,累官礼部尚书兼东阁大学士。

李廷机相关专题

李廷机最新消息

李廷机图片

返回顶部