A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

荆轲好友_高渐离_秦舞阳_夏扶_宋意简介

时间: 2016-10-14 热度:

荆轲的好朋友,《燕丹子》一书有载,谋士田光对燕太子丹说:“窃观太子客无可用者:夏扶血勇之人,怒而面赤;宋意脉勇之人,怒而面青;舞阳骨勇之人,怒而面白。光所之荆柯,神勇之人,怒而色不变。” 后来与夏扶、高渐离等人一起送别了荆轲与秦舞阳。之后的故事没有记载。

宋意相关专题

宋意最新消息

宋意图片

返回顶部