A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

翻山鹞高杰 李自成高杰 高杰许定国 高杰个人资料

时间: 2016-10-14 热度:

高杰(?—1645年),字英吾,陕西米脂人。与李自成同邑,同起为盗,原为李自成部将,绰号翻山鹞。投降明政府后参加对农民军的追剿,升任总兵官。

明朝灭亡后,在江南拥立福王朱由菘登基,被封为兴平伯,与刘良佐、刘泽清、黄得功并称为江北四镇。

1645年(弘光元年),高杰在睢州被许定国诱杀。南明朝廷追赠其为太子太保。

高杰相关专题

高杰最新消息

高杰图片

返回顶部