A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

国家一级演员张卫国 张卫国开国领袖毛泽东 张卫国简介

时间: 2016-10-14 热度:

国家一级演员张卫国 张卫国开国领袖毛泽东 张卫国简介

卫国中国人民解放军海军政治部艺术中心导演,国家一级演员,代表作品《开国领袖毛泽东》、《血战万源》。

张卫国相关专题

张卫国最新消息

张卫国图片

返回顶部