A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

格林纳达总督_格林纳达参议院议员_卡莱尔·格利恩简介

时间: 2016-10-15 热度:

卡莱尔·格利恩(Carlyle Arnold Glean,1932-),格林纳达总督,格林纳达参议院议员,2008年11月27日就职。1990年至1995年曾在尼古拉斯·布莱斯威特总理内阁中担任教育部长

卡莱尔·格利恩相关专题

卡莱尔·格利恩最新消息

卡莱尔·格利恩图片

返回顶部