A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

中国法学会民事诉讼法学研究会理事_湖南省法学会诉讼法专业委员会副会长_湘潭大学诉讼法专业博士学位点负责人_何文燕简介

时间: 2016-10-15 热度:

何文燕,教授湘潭大学诉讼法专业博士学位点负责人、中国法学会民事诉讼法学研究会理事、湖南省法学会诉讼法专业委员会副会长。

何文燕相关专题

何文燕最新消息

何文燕图片

返回顶部