A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

中国人民大学法学院副教授_应用经济学博士后_姚海放简介

时间: 2016-10-15 热度:

姚海放,男,浙江杭州人,法学博士,应用经济学博士后,中国人民大学法学院教授硕士生导师。

姚海放相关专题

姚海放最新消息

姚海放图片

返回顶部