A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

中国书法家协会副主席_北京书法家协会主席_紫竹居士_林岫简介

时间: 2016-10-15 热度:

中国书法家协会副主席_北京书法家协会主席_紫竹居士_林岫简介

林岫(1945-)女,字频中、如意,号紫竹居士、颐阳书屋主人。浙江绍兴人。汉族,著名诗人、书法家。现任中国书法家协会副主席北京书法家协会主席

林岫相关专题

林岫最新消息

林岫图片

返回顶部