A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

北京电影制片厂摄影_摄影师_张锡贵简介

时间: 2016-10-15 热度:

北京电影制片厂摄影_摄影师_张锡贵简介

张锡贵,中国著名摄影师。毕业于北京电影学院摄影系,现为北京电影制片厂摄影。

张锡贵相关专题

张锡贵最新消息

张锡贵图片

返回顶部