A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

俄文翻译家张锡俦 张锡俦个人资料

时间: 2016-10-15 热度:

张锡俦,1905年生,重庆涪陵人。又名张锡畴,字继纯。著名俄文翻译家

张锡俦相关专题

张锡俦最新消息

张锡俦图片

返回顶部