A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

伊能静外公_二二八事件参与者_台湾政治人物_杨元丁简介

时间: 2016-10-15 热度:

伊能静外公_二二八事件参与者_台湾政治人物_杨元丁简介

杨元丁(1898年-1947年3月8日),出生于桃园县八德市。台湾的社会运动参与者与政治人物,在二二八事件中遇害。是明星伊能静的外公。

杨元丁相关专题

杨元丁最新消息

杨元丁图片

返回顶部