A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

中国内地女歌手_王福龄_飞利浦唱片成员_崔萍简介

时间: 2016-10-15 热度:

中国内地女歌手_王福龄_飞利浦唱片成员_崔萍简介

崔萍,1938年出生于哈尔滨中国内地女歌手。

1956年受作曲家王福龄赏识,介绍入飞利浦唱片,数年间已有多首成名歌曲。

崔萍相关专题

崔萍最新消息

崔萍图片

返回顶部