A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

湘潭大学法学院副教授_法学博士_中国共产党员_张永红简介

时间: 2016-10-17 热度:

湘潭大学法学院副教授_法学博士_中国共产党员_张永红简介

张永红,男,汉族,1974年12月生,河南新野人,中共党员。法学博士,湘潭大学法学院副教授、硕士研究生导师。

张永红相关专题

张永红最新消息

张永红图片

返回顶部