A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

中国退役足球守门员_刘建生简介

时间: 2016-10-17 热度:

刘建生(1972年2月7日-),是一名已经退役中国足球守门员,不过他比较出名的则是与假球、兴奋剂及吸毒的关系,成为中国足球界比较敏感的一个话题。

刘建生相关专题

刘建生最新消息

刘建生图片

返回顶部