A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

《国际歌》词作者_巴黎公社主要领导人之一_法国工人诗人_法国革命家_欧仁·鲍狄埃简介

时间: 2016-10-17 热度:

《国际歌》词作者_巴黎公社主要领导人之一_法国工人诗人_法国革命家_欧仁·鲍狄埃简介

欧仁·鲍狄埃(Eugène Edine Pottier,1816年10月4日 - 1887年11月6日)是法国的革命家,法国工人诗人,巴黎公社的主要领导人之一,《国际歌》的词作者

欧仁·鲍狄埃相关专题

欧仁·鲍狄埃最新消息

欧仁·鲍狄埃图片

返回顶部