A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

工程师莫仁 莫仁个人资料

时间: 2016-10-17 热度:

工程师莫仁 莫仁个人资料

莫仁出生台北,毕业于东海物理,现定居台中,从事高科技产品生产生产研发,职称是工程师. 东海大学物理系毕业。

莫仁相关专题

莫仁最新消息

莫仁图片

返回顶部