A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

约翰·霍尔布鲁克·万斯_《濒死的地球》作者_美国作家_杰克·万斯简介

时间: 2016-10-17 热度:

约翰·霍尔布鲁克·万斯_《濒死的地球》作者_美国作家_杰克·万斯简介

杰克·万斯(Jack Vance)(1916.8.28-2013.5.26 )。原名为约翰·霍尔布鲁克·万斯(John Holbrook Vance),1916年8月28日生于美国旧金山。以《濒死的地球》一书开始了自己的写作生涯,一直写到今天。其作品涵盖各个领域,大致可分为四类:星际游记、魔法传奇、战史画卷、田园牧歌。

杰克·万斯相关专题

杰克·万斯最新消息

杰克·万斯图片

返回顶部