A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

38军原军长黄信生 黄信生个人资料

时间: 2016-10-18 热度:

黄信生,男,1939年12月出生,河北高碑店人。38军原军长,中将军衔

黄信生相关专题

黄信生最新消息

黄信生图片

返回顶部