A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

东周战国时期楚国国君楚悼王 楚声王楚悼王 楚声王之子 楚悼王简介

时间: 2016-09-10 热度:

东周战国时期楚国国君楚悼王 楚声王楚悼王 楚声王之子 楚悼王简介

楚悼王(?—前381年) ,芈姓,熊氏,名疑(一作类),汉族,东周战国时期楚国国君,楚声王之子。楚声王六年(前402年),在位仅6年的楚声王被“盗”所杀后,熊疑继承王位,为楚悼王。

楚悼王相关专题

楚悼王最新消息

楚悼王图片

返回顶部