A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

清代书法家_杨沂孙简介

时间: 2016-09-13 热度:

清代书法家_杨沂孙简介

杨沂孙(1812或181——1881),清代书法家。字子舆,一作子与,号泳春,晚号濠叟,江苏常熟人。道光二十三年(一八四三)举人,官至凤阳知府。工钟鼎、石鼓、篆杨沂孙、隶与邓石如颉颃。气魄不及,而丰神过之。偶刻印,亦彬雅迈伦。

杨沂孙相关专题

杨沂孙最新消息

杨沂孙图片

返回顶部