A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

国产动画《纳米核心》中的主要角色之一 罗阻简介

时间: 2016-09-15 热度:

国产动画《纳米核心》中的主要角色之一 罗阻简介

国产动画《纳米核心》中的主要角色之一,罗夏的弟弟,擅长狙击,曾是金蝰蛇部队成员,后脱离组织。

罗阻相关专题

罗阻最新消息

罗阻图片

返回顶部