A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

贝利亚事件简介

时间: 2016-09-18 热度:

贝利亚事件简介

1953年7月10日,莫斯科各报刊登了一则爆炸性消息:几天前,苏联共产党举行了中央全会,决定把贝利亚从苏共中央委员会清除出去,并开除出党。同日,贝利亚的苏联部长会议第一副主席和内务部长职务也被解除。

贝利亚事件相关专题

贝利亚事件最新消息

贝利亚事件图片

返回顶部