A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

清代俞万春所著荡寇志人物 陈希真简介

时间: 2016-09-19 热度:

清代俞万春所著荡寇志人物 陈希真简介

陈希真,东京开封府(今河南开封)人,为清代俞万春所著古典小说《荡寇志》(又名《结水浒传》)中的人物。

陈希真相关专题

陈希真最新消息

陈希真图片

返回顶部