A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

华裔美国社会学家杨庆堃 杨庆堃个人资料

时间: 2016-09-19 热度:

华裔美国社会学家杨庆堃 杨庆堃个人资料

杨庆堃(1911-1999),华裔美国社会学家。原籍广东南海。1932年获燕京大学社会学学士学位,1934年获该校硕士学位。1939年获美国密歇根大学社会学博士学位。

杨庆堃相关专题

杨庆堃最新消息

杨庆堃图片

返回顶部