A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

前NBA职业篮球运动员 步行者队员 波森简介

时间: 2016-09-19 热度:

前NBA职业篮球运动员 步行者队员 波森简介

查克·波森(Chuck Person),1964年6月27日出生,前NBA职业篮球运动员

1986年第1轮第4顺位被步行者选中。

查克·波森相关专题

查克·波森最新消息

查克·波森图片

返回顶部