A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

上海话剧艺术中心配音演员 王梓简介

时间: 2016-09-20 热度:

上海话剧艺术中心配音演员 王梓简介

王梓,1986年4月13日生,2008年成为上海话剧艺术中心演员,是名 配音演员,毕业于上海师范大学谢晋影视艺术学院,获第十四届佐临话剧艺术奖最具潜质新人奖提名。

王梓相关专题

王梓最新消息

王梓图片

返回顶部