A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

方丽英_中国曲艺家协会会员_一级女演员_民盟盟员_嫩娘简介

时间: 2016-09-20 热度:

方丽英_中国曲艺家协会会员_一级女演员_民盟盟员_嫩娘简介

(方丽英),一级女演员。民盟盟员。1926年生,上海人。中国曲艺家协会会员,上海戏剧家协会会员。

嫩娘相关专题

嫩娘最新消息

嫩娘图片

返回顶部