A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
  • 西汉初年大臣王陵 王陵个人资料

    2016-10-18 10:34
    王陵(?-前181年),沛县(今江苏沛县西)人。西汉初年大臣。王陵为沛县豪族,汉高祖刘邦微时,对王陵兄事之。刘邦起兵攻陷咸阳,王陵集合数千兵占据南阳,不愿跟随太祖。刘邦与项羽作战,王陵的母亲在项羽营中,...

相关专题

返回顶部